Tidsbestilling til personlig henvendelse i Borgerservice

Her kan du bestille tid til personlig henvendelse i Borgerservice Lemvig Kommune.
Ved afhentning af allerede bestilt pas, hent et skema eller brug af computer skal du ikke bestille tid.

Vælg en ydelse:

Boligindskudslån
Dagtilbud (pladsanvisning, økonomisk fripladstilskud, tilskud til privat pasning)
Digital fuldmagt
Enkeltydelse
Folkeregister
Helbredstillæg
Hjælp til andet f.eks. varmehjælp, ældrecheck, boligstøtte, skat m.v.
Indrejse / Moving to Denmark
Jobafklaringsforløb
Kontanthjælp / Uddannelseshjælp
Kørekort
Ledighedsydelse
Mit-ID
Opkrævning
Pas
Ressourceforløbsydelse
Selvforsørgelses og hjemrejseydelse
Sygedagpenge
Sygesikring
Valg

Vælg et ledig tidspunkt:

Vælg ønsket dato for mødet *
If you are moving to Denmark from another country, you must choose an appointment for "Indrejse"
Husk at medbringe:
  • Ved fornyelse af kørekort skal du medbringe et nyt foto (ikke digitalt), dit gamle kørekort og eventuelt lægeattest
  • Ved duplikat kørekort skal du medbringe nyt foto og legitimation
Husk at medbringe:
  • Legitimation i form af pas, kørekort eller sygesikringsbevis og dåbsattest
  • Husk at downloade MitID-appen hjemmefra
  • Mobiltelefon
  • Er du ny i Danmark vil det ofte v?re n?dvendigt, at have et vidne med, der har haft MitID i mere end 30 dage.
  • If you have recently moved to Denmark, you will probably need to bring another person as your Wittness. Your Wittness must have had MitID for more than 30 days.
Husk at medbringe:
  • Dit gamle pas. Har du ikke et pas skal du medbringe billedlegitimation/dåbsattest
  • Et nyt foto, gerne digitalt, det vil sige med fotokvittering fra fotohandler
  • Samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e) til børn under 18 pr.

Ansøger skal møde personligt. På www.Lemvig.dk kan du udfylde pasansøgning/samtykke

Venligst udfyld dine kontakt oplysninger nedenfor:

Dit navn *


Dit telefonnummer *


Den e-mail adresse (mødebekræftelse sendes der til)*


Dit CPR-nummer*